martes, 15 de septiembre de 2015

Primera entrada; l' art

         


Qué és l' art?


L' art és expresar els sentiments, o pensaments d' una persona per mitjà de la música, o de quadres, o d' escultures, etc.És a dir, fer art és comunicar-se ja que mostres els teus sentiments i les teves idees.


No sempre es fa amb aquesta intenció d' expresar sentiments, alguns cops és només una forma de entretenir-se o simplement un passa-temps.
Qué es un artista?


Són les persones les quals crean l'  art, és a dir, els pintors, els músics, els escultors, els arquitectes, etc.
Qualsevol persona la qual fagi art, ja sigui de la manera que sigui i amb la intenció que sigui.
Els artistas són persones les quals tenen una gran immaginació, ja que són creadors i han d' innovar.
Qué són els vehicles artístics?


Els vehicles artístics són les maneres en les quals els artistes representen el seu art. Uns clars exemples seríen un quadre, una cançó, una esglèsia...